THE KOUKOURITSA ESTATE

KOUKOURITSA OF CAPODISTRIAS FAMILY

1755 The Koukouritsa estate becomes connected with the Capodistrias and Loupinas families

The Koukouritsa estate becomes connected with the Capodistrias and Loupinas families

1787 The estate comes into the possession of Antonios-Maria Capodistrias

The estate comes into the possession of Antonios-Maria Capodistrias

1798 Antonios-Maria Capodistrias and family settle at Koukouritsa

Antonios-Maria Capodistrias and family settle at Koukouritsa

1824 The estate comes into the possession of Viaros Capodistras

The estate comes into the possession of Viaros Capodistras

1842 Koukouritsa is inherited by Antonios Capodistrias

Koukouritsa is inherited by Antonios Capodistrias

1906 Koukourista comes into the possession of Georgios Capodistrias

Koukourista comes into the possession of Georgios Capodistrias

1928 Maria Capodistria-Desylla settles in Koukouritsa

Maria Capodistria-Desylla settles in Koukouritsa

1979 Maria Capodistria-Desylla donates Koukouritsa estate and collection for the creation of the Capodistrias Museum

Maria Capodistria-Desylla donates Koukouritsa estate and collection for the creation of the Capodistrias Museum