ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΣΑ

Η ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΣΑ ΤΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

1755 Το κτήμα της Κουκουρίτσας συνδέεται με τις οικογένειες Καποδίστρια και Λουπινά.

Το κτήμα της Κουκουρίτσας συνδέεται με τις οικογένειες Καποδίστρια και Λουπινά.

1787 Το κτήμα περνάει στην ιδιοκτησία του Αντωνίου-Μαρία Καποδίστρια

Το κτήμα περνάει στην ιδιοκτησία του Αντωνίου-Μαρία Καποδίστρια

1798 Εγκατάσταση οικογένειας Α.Μ. Καποδίστρια στην Κουκουρίτσα.

Εγκατάσταση οικογένειας Α.Μ. Καποδίστρια στην Κουκουρίτσα.

1824 Το κτήμα περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Βιάρου Καποδίστρια.

Το κτήμα περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Βιάρου Καποδίστρια.

1842 Την Κουκουρίτσα κληρονομεί ο Αντώνιος Καποδίστριας

Την Κουκουρίτσα κληρονομεί ο Αντώνιος  Καποδίστριας

1906 Η Κουκουρίτσα περνάει στην ιδιοκτησία του Γεωργίου Καποδίστρια

Η Κουκουρίτσα περνάει στην ιδιοκτησία του Γεωργίου Καποδίστρια

1928 Η Μαρία Καποδίστρια εγκαθίσταται στην Κέρκυρα και επισκευάζει την Κουκουρίτσα.

Η Μαρία Καποδίστρια εγκαθίσταται στην Κέρκυρα και επισκευάζει την Κουκουρίτσα.

1979 Η Μαρία Καποδίστρια-Δεσύλλα δωρίζει την Κουκουρίτσα για την δημιουργία Μουσείου Καποδίστρια.

Η Μαρία Καποδίστρια-Δεσύλλα δωρίζει την  Κουκουρίτσα για την δημιουργία Μουσείου Καποδίστρια.