Ιωάννης Καποδίστριας, Κυβερνήτης της Ελλάδας<br>
<span style=Δωρεά Οικ. Αλέξανδρου Κόσκορου
Συλλογή του Μουσείου Καποδίστρια">

Ιωάννης Καποδίστριας, Κυβερνήτης της Ελλάδας
Δωρεά Οικ. Αλέξανδρου Κόσκορου
Συλλογή του Μουσείου Καποδίστρια

Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (1776-1831)

Ο κόμης Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε Α’ Κυβερνήτης της Ελλάδας, Υπουργός Εξωτερικών της Αυτοκρατορικής Ρωσίας και ένα πρόσωπο με ξεχωριστή βαρύτητα για την ευρωπαϊκή ιστορία των αρχών του 19ου αιώνα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ (1776 – 1832)

Χρονογραμμή με τους σημαντικότερους σταθμούς στη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια.

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Ο Ιωάννης Καποδίστριας έζησε στην Κέρκυρα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, απ’ όταν γεννήθηκε (1776) μέχρι και το 1808 που έφυγε για τη Ρωσία, στα 32 του χρόνια, εκτός από ένα τριετές διάλειμμα απουσίας στην Ιταλία για σπουδές (1794-1797)…

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Η οικογένεια Βιττόρι-Καποδίστρια είναι μια από τις παλαιότερες οικογένειες της Κέρκυρας, που συμμετείχε στο Μεγάλο Συμβούλιο της πόλης ήδη από το 1477…