πρακτικη ασκηση 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Μουσείο Καποδίστρια είναι πιστοποιημένος Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης του συστήματος ΑΤΛΑΣ και παρέχει κάθε χρόνο ευκαιρίες εμπειρίας σε φοιτητές μουσειολογίας, ιστορίας, γεωπονίας, μετάφρασης και εφαρμοσμένων τεχνών.  Για να αναζητήσετε τις δημοσιευμένες θέσεις πρακτικής άσκησης του φορέα, επισκεφθείτε τη σελίδα: http://atlas.grnet.gr/