ΜΑΘΗΣΗ

Το Μουσείο Καποδίστρια στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του αποστολής προσφέρει ποικίλες δράσεις που θα απευθύνονται σε διαφορετικές σχολικές ομάδες, φοιτητές, οικογένειες και εκπαιδευτικούς.

Το Μουσείο Καποδίστρια μέσω των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων στοχεύει στην:

  • Γνωριμία των νέων με την προσωπικότητα του Ι. Καποδίστρια και την εποχή του.
  • Εξοικείωση των νέων με το θεσμό του μουσείου και την καλλιέργεια της στάσης τους απέναντι στα αγαθά της πολιτισμικής κληρονομιάς.
  • Δημιουργία πολιτών με ενδιαφέρον για την ιστορία και τον πολιτισμό και την γνωριμία με επαγγέλματα στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Προσφορά ευκαιριών για γνώση μέσα από προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης.
  • Στήριξη των εκπαιδευτικών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ανακαλύψτε τις εκπαιδευτικές προτάσεις για σχολικές ομάδες.
ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Προσφέρετε μία ψυχαγωγική & εκπαιδευτική δραστηριότητα σε μια ομάδα παιδιών.
ONLINE ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ONLINE ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες για το σπίτι ή το σχολείο
ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ

ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ

«Ταξιδεύοντας με τον Ι. Καποδίστρια» στην τάξη.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Φοιτητές ανακαλύπτουν τις εργασίες ενός μουσείο κι αποκτούν σημαντική εμπειρία.
PODCASTS

PODCASTS

Σύντομες ομιλίες με αφορμή το έργο, την προσωπικότητα και την παρακαταθήκη του Ιωάννη Καποδίστρια.