Νέα

Έκτακτη Ανακοίνωση: Το Μουσείο Καποδίστρια την Τρίτη 25/7 θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς στην Κέρκυρα.
Έκτακτη Ανακοίνωση: Το Μουσείο Καποδίστρια την Τρίτη 25/7 θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς στην Κέρκυρα.

Έκτακτη Ανακοίνωση: Το Μουσείο Καποδίστρια την Τρίτη 25/7 θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς στην Κέρκυρα.