Σταυρόλεξο: Οικογένεια Ιωάννη Καποδίστρια

Μια αγαπημένη δραστηριότητα το Σταυρόλεξο! Αυτή τη φορά με θέμα την οικογένεια του Ιωάννη Καποδίστρια! Εκτυπώστε το αρχείο και λύστε το σταυρόλεξο. Για βοήθεια, αναζητήστε πληροφορίες σε άλλες σελίδες της ιστοσελίδας. Οι λύσεις θα αναρτηθούν στα social media του Μουσείου (facebook/instagram story).

Οι λύσεις θα αναρτηθούν στα social media του Μουσείου (facebook/instagram story).