Για Μεγάλους

Συναυλία στο Μουσείο: α' μέρος συμφωνίας αρ.6 "Ποιμενική", του L.v. Beethoven από τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΦΕΚ στο Μουσείο Καποδίστρια
Συναυλία στο Μουσείο: α' μέρος συμφωνίας αρ.6 "Ποιμενική", του L.v. Beethoven από τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΦΕΚ στο Μουσείο Καποδίστρια

Συναυλία στο Μουσείο: α' μέρος συμφωνίας αρ.6 "Ποιμενική", του L.v. Beethoven από τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΦΕΚ στο Μουσείο Καποδίστρια