Ημερίδα Ψηφιακού Αρχείου Ιωάννη Καποδίστρια

31/10/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, με θέμα:
“Η αξιοποίηση του κόμβου Ψηφιακό Αρχείο Ι. Καποδίστρια
στην εκπαιδευτική πράξη”
Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017
Το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων, συνδιοργανώνει με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και την Επιστημονική Επιτροπή του Ψηφιακού Αρχείου Ιωάννη Καποδίστρια ενημερωτική συνάντηση – ημερίδα για εκπαιδευτικούς της Κέρκυρας, με θέμα την αξιοποίηση του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, από τις 10:00 έως τις 12:30 και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από μέλη της Επιστημονικής Ομάδας που συγκρότησαν το Ψηφιακό Αρχείο, καθώς και από το επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου Καποδίστρια. Η ημερίδα ακολουθείται από επίσκεψη στο Μουσείο Καποδίστρια, στην Κουκουρίτσα, για όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν.
Με τη χρήση του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (http://kapodistrias.digitalarchive.gr/index.php) ένας εκπαιδευτικός έχει στα χέρια του ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο για τη μελέτη της εποχής, της ζωής και του έργου του Ιωάννη Καποδίστρια, με πλήθος πηγών, συγκεκριμένων εκπαιδευτικών σεναρίων και ένα εύκολο ευρετήριο.
Η Ημερίδα αφορά εκπαιδευτικούς της Α’ βάθμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερίδας
“Η αξιοποίηση του κόμβου Ψηφιακό Αρχείο Ι. Καποδίστρια στην εκπαιδευτική πράξη”
Σάββατο 4 Νοεμβρίου, 10:00 – 12:30 (ακολουθεί επίσκεψη στο Μουσείο Καποδίστρια)
Tόπος διεξαγωγής Ημερίδας: Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας
Ελεύθερη Συμμετοχή – με συμπλήρωση φόρμας Δήλωσης Συμμετοχής ( https://goo.gl/forms/MdMrpWFG9bEFbNjk2 )
Για περισσότερες πληροφορίες:
Μουσείο Καποδίστρια: info@capodistriasmuseum.gr
Περιφερεικακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων: mail@ionion.pde.sch.gr