Η Συλλογή του Μουσείου εμπλουτίζεται!

26/03/2016

Το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών με μεγάλη χαρά ανακοινώνει το νέο σημαντικό απόκτημα στη συλλογή του, την Διακήρυξη του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια προς τους Έλληνες, λίγο αφότου έφθασε στην Αίγινα, το 1828.
Διαβάστε εδώ το συγκινητικό καταληκτικό απόσπασμα της Διακήρυξης αυτής του Κυβερνήτη προς τους Έλληνες:
Ὅλη ὁλόκληρος ἡ ζωή μου, τό δημόσιον στάδιον, τό ὁποῖον διέτρεξα πλέον τῶν τριάκοντα χρόνων, ἡ εὔνοια, τήν ὁποίαν ἐντεῦθεν ἀπήλαυσα εἰς πολλούς τῆς Εὐρώπης τόπους, Σᾶς προμηνύουν, ὅτι ὁ μόνος σκοπός τῆς ἀποφάσεως μου ταύτης εἶναι, νά καταταχθῆτε τέλος ὑπό τήν Αἰγίδα τῶν Νόμων, καί νά διαφυλαχθῆτε ἀπό τάς ὀλεθρίους συνεπείας Κυβερνήσεως αὐθαιρέτου.” Ἐν Αἰγίνῃ τῇ 20 Ἰαννουαρίου 1828. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ, Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. “Ἀριθ. 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (LE PRESIDENT DE LA GRECE) Διακηρύττει πρός τούς Ἕλληνας.”, Μονόφυλλο, 30.2 x 20.7 εκ, Συλλογή Μουσείου Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών. Το νέο αυτό απόκτημα συμπληρώνει ουσιαστικά τη σειρά 8 εξαιρετικά σημαντικών διαγγελμάτων του Κυβερνήτη της ίδιας περιόδου, που δωρήθηκαν πρόσφατα στο Μουσείο από ιδιώτη, φίλο και υποστηρικτή του Μουσείου Καποδίστρια -Κέντρο Καποδιστριακών. Σκοπός του Μουσείου Καποδίστρια – Κέντρου Καποδιστριακών Μελετών είναι η μελέτη και επικοινωνία του πολυσχιδούς έργου του μεγάλου πολιτικού και διπλωμάτη.