Εκδήλωση: «Γενεύη και Ελλάδα: Μία φιλία στην υπηρεσία της ανεξαρτησίας»

11/05/2023