Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων στο Μουσείο Καποδίστρια – Τετάρτη 18 Μαΐου 2022