ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΦΩΝ

Η εφαρμογή ιχνηλατεί τις επαφές που ανέπτυξαν οι Επτανήσιοι είτε λόγω των προσωπικών τους σχέσεων, είτε λόγω των κοινών τους πνευματικών ενδιαφερόντων είτε, τέλος, επειδή συνεργάστηκαν σε κάποια περίοδο της ζωής τους. Παρακολουθούμε έτσι αυτές τις προσωπικότητες, καθώς μετακινούνται στον χώρο -και είναι εντυπωσιακό το γεωγραφικό εύρος αυτών των μετακινήσεων- και προσπαθούμε να τους αφουγκραστούμε μέσα από τα δικά τους κείμενα. Κεντρικό σημείο αναφοράς σε αυτό το εκτενές δίκτυο ανθρώπων και ιδεών παραμένει ο Ιωάννης Καποδίστριας.

Επιλέξτε το πρόσωπο που επιθυμείτε να εξερευνήσετε.

Μπορείτε να κινήστε το πρόσωπο πάνω στην οθόνη για να αναδειχθούν οι σχέσεις του με τα υπόλοιπα.

Επιλέξτε ένα τοπωνύμιο για να δείτε περισσότερα για τη σχέση δύο προσώπων.