Διακοπή λειτουργίας Μουσείου Καποδίστρια έως 30 Μαρτίου 2020

Το Μουσείο Καποδίστρια διακόπτει τη λειτουργία του έως και τις 30 Μαρτίου 2020. 

Το Μουσείο Καποδίστρια συμμορφώνεται με τις οδηγίες που ανακοίνωσε σήμερα 13/3/2020 το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού αναφορικά με το κλείσιμο των Μουσείων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που στοχεύουν στον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. 

Για το Μουσείο Καποδίστρια οι επιταγές του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Γ.Γ. Προστασίας του Πολίτη αποτελούν οδηγίες που οφείλουμε να ακολουθήσουμε στο ακέραιο με απώτερο σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.