Επτάνησος Πολιτεία

Μία παρουσίαση εικονογραφημένη με εκθέματα του Μουσείου Καποδίστρια για το πρώτο αυτόνομο νεοελληνικό κράτος, την Επτάνησο Πολιτεία και την έναρξη της πολιτικής σταδιοδρομίας του Ιωάννη Καποδίστρια.  Διάρκεια 2’44”.